Turniej Piłki Nożnej Weter­a­now, Dublin, Irlandia

Turniej Piłki Nożnej Weteranow, Dublin, Irlandia
Towarzyski Turniej piłki nożnej dla osób powyżej 35 roku życia (poziom i doświad­cze­nie zawod­ników bez znaczenia) Gwarantuje
My dobrą zabawę i miłą atmos­ferę, a po turnieju zapraszamy na imprezę